Anasayfa | Avukatlar ve Ekip | Hakkında | Hizmetler | İletişim

 
Anasayfa

Müvekkillerimizin, kişisel ve kurumsal faaliyetlerine ilişkin tüm hukuki risklerini yönetmede ve haklarını korumada; güvenilir ve sürekli iş ortağı şeklinde sorumluluk üstlenerek, hukuku Müvekkillerimizin tüm haklarının etkin güvencesi kılmak temel gayemizdir.

ERTEK HUKUK OFİSİ, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslar arası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışan bir anlayışa sahiptir. Ofisimiz, kurucu ve çalışan avukatlar ile tüm personelimiz dahil; bilgi ve tecrübelerini adaletin hizmetine sunarken din, dil, renk, etnik köken, siyasal ve ideolojik fikir, ekonomik veya başka bir statüye dayanan herhangi bir ayrımcılığın daima karşısındadır.

Ekip olarak; Ehliyet (Uzmanı olunan işe talip olmak ya da talip olunan işin uzmanı olmak), Güven (İş ilişkisini aşan, hakedilmiş kişisel ve kurumsal itimadın sahibi olmak), Dürüstlük (Evrensel ölçülerle doğru olmak; doğruyu söylemek ve doğru davranmak), Hakkaniyet (Tevdi edilen işin gereğini hak, adalet, doğruluk ve nesafete uygun yapmak), Sadakat (Müvekkilin sırlarını ve haklarını iş ilişkisini aşan bir samimiyetle muhafaza etmek), Saygı (Müvekkilin, muhatapların, işin ve ekibin haklarına saygılı olmak) varoluşumuzun özünü oluşturan temel değerlerimiz olup, her hal ve şartta karar ve hizmetlerimizin rehberi, aynı zamanda da müvekkillerimize taahhütlerimizdir.